Kontakt

EU podrška Nacionaloj službi za zapošljavanje - direktni grant

Gundulićev venac 23-25

11000 Beograd

Telefon: +381 11 2929 147

E-mail: projekti.medjunarodnasaradnja@nsz.gov.rs

map