O projektu

section-cover

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta jeste da doprinese efikasnom i delotvornom usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i opštem funkcionisanju tržišta rada.

Specifični cilj projekta pružiti podršku programu zapošljavanja, koji se sastoji od 4 mere politike zapošljavanja, kroz direktni grant dodeljen Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Projekat "EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje" namenjen je teže zapošljivim licima sa evidencije NSZ.

Kroz direktni grant podržane su četiri mere aktivne politike zapošljavanja koje se sprovode i finansiraju kroz projekat: 

 1. Obuke na zahtev poslodav(a)ca,
 2. Subvencije za otvaranje novih radnih mesta,
 3. Subvencije za samozapošljavanje 
 4. Obuke za potrebe tržišta rada

Očekivani rezultati

 • Uključivanje najmanje 800 lica u obuke na zahtev poslodavaca;
 • Otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta na osnovu dodele subvencija za novo zapošljavanje;
 • Uključivanje najmanje 1050 lica u program samozapošljavanja;
 • Uključivanje najmanje 175 lica u obuke za potrebe tržišta rada.
Sektor
 • Radna mesta i ekonomski razvoj
EuropeAid referenca
48-00-201/2014-28
Komponente
 • Obuke na zahtev poslodavaca
 • Subvencije za otvaranje novih radnih mesta
 • Subvencije za samozapošljavanje
 • Obuke za potrebe tržišta rada
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
4.996.090 €
Pregovaračko poglavlje
 • 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
Vreme implementacije
Januar 2018. - Jun 2020.
Korisnik
Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Implementiran od strane
Nacionalna služba za zapošljavanje/Odeljenje za planiranje i sprovođenje IPA projekata